Expertblogs

image
Flair 200 is the key!

Door: Albert van Lohuizen.
Wij zijn altijd bezig met innovatie om de lucht in huis voor iedereen perfect te krijgen en om iedereen te kunnen laten genieten van een comfortabele woning. Met de uitbreiding van de Flair 200 aan onze Flair-range hebben wij nu een ventilatietoestel die zo compact is, dat het veel toestellen in bestaande woningen kan vervangen.
 

Lees verder
image
Hoogbouw en balansventilatie vereist specifieke aanpak

Door: Simon van de Kamp
Bij het ontwerpen van balansventilatiesystemen in hoogbouwprojecten speelt vaak het vraagstuk hoe de verse lucht van buiten wordt aangezogen en verontreinigde lucht wordt afgevoerd naar buiten. Essentieel is dat bewoners worden voorzien van voldoende frisse lucht. Keuzes van juiste uitmondingen en dimensionering spelen hierin een belangrijke rol.

Lees verder
image
Increased attention for the importance of effective ventilation

By: Adriaan Cramer.
Lately, ventilation has become a hot topic because of the COVID-19 pandemic. Could ventilation be a factor in the spread of the virus? Could ventilation really be associated with it at all? Or, conversely, could ventilation actually help curbing the virus?
 

Lees verder
image
Steeds meer aandacht voor het belang van goed ventileren

Door: Adriaan Cramer.
Door de COVID-19 pandemie is ventilatie de laatste tijd veel in het nieuws. Speelt ventilatie mogelijk een rol bij verspreiding van het virus?  Kan ventilatie er überhaupt wel mee in verband worden gebracht? Of zou ventilatie juist kunnen helpen bij het tegengaan van het virus?

Lees verder
image
The right filter for every situation: air as nature intended

By: Adriaan Cramer.
We are increasingly aware of the importance of good air quality. This process has been going on for some time, but recently it got a lot more attention because of the recent Corona crisis. With the air we breathe, many other invisible substances and particles can enter our body. Not everything is directly harmful to health and we can also take a beating, but it is better to breathe air as clean and pure as possible.

Lees verder
image
Voor elke situatie het juiste filter: lucht zoals de natuur het bedoeld heeft!

Door: Adriaan Cramer.
We worden ons steeds meer bewust van het belang van een goede luchtkwaliteit. Dit proces is al langere tijd gaande, maar door de recente crisis heeft het nog meer aandacht gekregen. Met de lucht die we inademen komen er ook veel andere niet zichtbare stoffen en deeltjes ons lichaam binnen. Niet alles is direct schadelijk voor de gezondheid, maar het is beter de lucht zo zuiver en puur mogelijk in te ademen.

Lees verder